Úvod

VIII. kongres praktických lékařů Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP v Olomouci je stejně jako loni nahrazen virtuálním kongresem.
Věříme, že akce bude stejně úspěšná jako v loňském roce, kdy jsme regitrovali více než 10 000 lékařů z celé České republiky.

Těšíme se na viděnou a na slyšenou v letošním roce.

MUDr. Dana Moravčíková
prezidentka kongresu
členka výboru Společnosti všeobecného lékařství ČLS JEP