Informace

Termín konference:
16. března – 7. dubna 2021
Odborná garance:
Společnost všeobecného lékařství ČLS JEP
Prezidentka kongresu:
MUDr. Dana Moravčíková
Programový a organizační výbor:
MUDr. Otto Herber
MUDr. Dana Moravčíková
MUDr. Jana Vojtíšková 
Délka jednoho odborného bloku:
45–90 minut
Počet kreditů za jeden blok:
1–2 kredity
Vzdělávací akce je pořádána v souladu se stavovským předpisem ČLK č. 16
Cílová skupina:
všeobecní praktičtí lékaři, internisté
Pořadatel a organizátor:
TARGET-MD