Program

Tématické bloky: 

Akreditace pro vzdělávání v oboru VPL - novinky
Odborný garant: MUDr. Josef Štolfa
Očkování
Odborný garant: MUDr. Dana Moravčíková
Žilní onemocnění
Odborný garant: MUDr. Jana Vojtíšková
Role LMWH v praxi v terapii TEN
Odborný garant: MUDr. Dana Moravčíková
Bolest
Odborný garant: MUDr. Bohumil Skála, Ph.D.
Oftalmologie
Odborný garant: MUDr. Otto Herber
Kardiologie I
Odborný garant: MUDr. Dana Moravčíková
Arteriální hypertenze
Odborný garant: prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc.
Kardiologie II
Odborný garant: MUDr. Dana Moravčíková
Neurologie
Odborný garant: MUDr. Bohumil Skála, Ph.D.
KV prevence
Odborný garant: doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.
Psychoaktivní léčivé přípravky
Odborný garant: MUDr. Josef Štolfa
HCV/HIV/COVID-19
Odborný garant: MUDr. Dana Moravčíková
Novinky pro praktické lékaře (antikoagulační léčba)
Odborný garant: doc. MUDr. Bohumil Seifert, Ph.D.